Ccvest legesenter. CC Vest Legesenter søker helsesekretær i 80% stilling

Pentsmil

ccvest legesenter

Må beherske norsk flytende, muntlig og skriftlig. Du kan også sjekke dine prøvesvar på Fürst sine sider: furstpasient. Vi legger stor vekt på skånsomhet og har god erfaring med å kurere tannlegeskrekk. Problemstillingene du vil møte er spennende og givende. Kunne dele kunnskap og ferdigheter, gjøre kollegene gode Endringsdyktig Kunne håndtere perioder med høyt stressnivå.

Nächster

Ola Kaarby

ccvest legesenter

Man kan bare reservere time hos sin egen fastlege, ikke hos andre leger ved senteret. Det er ikke mulig å tilbakedatere sykmelding, den kan bare dateres fra første dag du har hatt kontakt med legekontoret ang. Ta kontakt først på telefon, så legene kan avgjøre hvordan dette skal håndteres. Medlemskapet varer i 3 måneder og opphører deretter automatisk. Vår visjon er å kunne tilby pasientene helhetlige behandlingsforløp med enhetlig tilnærming, og hvor sammensatte utfordringer behandles samtidig integrert behandling. Vi trenger jordmødre som kan jobbe tredelt turnus og hver tredje helg.

Nächster

CC Vest Legesenter søker helsesekretær i 80% stilling

ccvest legesenter

Det innebærer å vurdere, utrede og behandle pasienter. Lønn i samsvar med gjeldende overenskomst. Arbeidsgiver kan eventuelt be om dokumentasjon på barnets sykdom, men dette vil likevel ikke gi rett til mer enn lovens tillatte antall fraværsdager med lønn per kalenderår. Klinikken vår er topp moderne, lys og trivelig med gode, myke pasientstoler. En slik undersøkelse må du betale for selv, og ta direkte kontakt med gynekolog.

Nächster

CC Vest Legesenter

ccvest legesenter

I 2018 opprettet Bemanningssenteret ved Akershus Universitetssykehus en bemanningspool, nå bestående av jordmødre, sykepleiere og helsefagarbeidere i faste stillinger. Du kan selvfølgelig ta imot tilbud om time hos en spesialist uten at du har har en lidelse som krever spesialistvurdering. Arbeidsoppgaver Du vil ha stor variasjon i arbeidsoppgaver. Du vil jobbe på lik linje med jordmødrene som er ansatte i Kvinneklinikken. Arbeidsoppgaver Vurdering, utredning og behandling av pasienter med et vidt spekter av psykiske lidelser Tverrfaglig samarbeid internt og samarbeid med fastleger og kommunal helsetjeneste eksternt Veiledning Teamledelse som inkluderer fordeling av pasienter, møteledelse, oppfølging av pasientflyt og faglig ledelse Kvalifikasjoner Utrednings- og behandlingskompetanse vektlegges Erfaring av eller ønske om teamledelse Må beherske norsk skriftlig og muntlig Personlige egenskaper Faglig engasjement Selvstendig og strukturert Ansvarsbevisst Personlig egnethet og gode samarbeidsevner vektlegges Vi tilbyr Utfordrende og varierte oppgaver i et aktivt fagmiljø Tilgang på internundervisning og kurs etter behov Gode velferdstilbud for ansatte, f. Noen av pasientene er underlagt tvungent psykisk helsevern og har vedtak om tvangsmedisinering. Gode velferdstilbud til de ansatte.

Nächster

Informasjon

ccvest legesenter

Vi har minst ett døgns ekspederingstid på bestillinger. Bedriftsidrettslag med et stort og variert tilbud. Fakturatjenesten Vi anbefaler alle våre pasienter om å betale kontant eller med kort for våre tjenester. Vil du ha nye utfordringer og være en innovativ aktør, både i behandlingsgruppen og lederfellesskapet vårt i allmennpoliklinikk? Vi kan være noe fleksible når det gjelder oppstartsdato, og det er tilgjengelig allerede fra januar 2020. Vi jobber tverrfaglig, poliklinisk og ambulant. Merk at for noen leger lar det seg ikke gjøre å utføre en beregning, grunnet lite datagrunnlag. Skal du på utenlandsreise må du sjekke behovet for vaksinasjon i det landet eller området du skal reise til.

Nächster

Informasjon

ccvest legesenter

Telefontid: Mandag-torsdag: 08:30-11:30 og 12:30-14:30 Fredager: 08. Ved Kirurgisk sengeområde søker vi etter engasjerte sykepleiere som ønsker nye utfordringer. Det er krav om fremleggelse av politiattest uten merknader for ansettelse i Avdeling voksenhabilitering. Ansettelse gjøres med forbehold om at politiattest ikke eldre enn tre måneder kan vises til leder første arbeidsdag. Vikariat i 80%, med gode muligheter for fast stilling.

Nächster